Dr. Magyar György
ügyvéd

Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda

1137 Budapest, Szent István körút 16.
https://www.ugyved.net/dr.magyar.gyorgy
Tel +36 1 329 2972
E-mail iroda[kukac]magyarugyved.hu
Skype magyarugyved
Web www.magyarugyved.hu

Bemutatkozás

Dr. Magyar György 1973-ban szerzett jogász diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1974-től 1977-ig ügyvédjelölt, 1977-től ügyvéd. Több szakmai konferencia meghívott előadója az adatvédelem, a kártérítési jog, valamint a büntető anyagi és eljárásjog területén. A Magyar Detektívszövetség tiszteletbeli elnöke. A Magyar Büntetőjogi Társaság tagja. 2003 óta a Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora.

A Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda 2001 óta működik ezen a néven. Az irodavezető irányítása alatt ügyvédekből (dr. Barna Júlia, dr. Gyene Bálint, dr. Komáromi Viktória, dr. Magyar Gábor) és ügyvédjelöltekből álló dinamikus csapat dolgozik. A munkatársak szakmai felkészültsége, precizitása és elhivatottsága garancia arra, hogy az ügyfelek a legmagasabb szintű jogi szolgáltatást vehetik igénybe.

Szakmai háttér

Alapvető jogok

Alkotmányjog – képviselet az Alkotmánybíróság előtt
Emberi jogok – képviselet az Emberi Jogok Európai Bírósága (Strasbourg) előtt
Büntetőjog

Büntetőeljárási jog – terheltek védelme, sértettek képviselete a büntetőeljárás során; pótmagánvád képviselete; nemzetközi kiadatási és átadási ügyek vitele
Büntetés-végrehajtási jog – az elítélt jogainak megóvása a büntetés-végrehajtás során
Gazdasági jog

Bankjog
Biztosítási jog
Értékpapír jog
EU jog – képviselet az Európai Unió Bírósága (Luxembourg) előtt
Fogyasztóvédelmi jog
Munkajog
Szellemi alkotások joga – szerzői jog, védjegy
Társasági jog – gazdasági társaságok alapítása, tagok közötti jogviták rendezése, felszámolási eljárások
Versenyjog – képviselet a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban (tisztességtelen piaci magatartás, fogyasztó megtévesztése)
Közigazgatási jog

Adó-, jövedéki és vámjog
Építésigazgatási ügyek
Képviselet közigazgatási perekben
Polgári jog

Családjog – házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése; képviselet bontóperekben, házassági vagyonjogi, gyermek-elhelyezési perekben
Ingatlanjog – társasház-alapítás, ingatlan adásvétele, képviselet építésügyi hatósági ügyekben
Kártérítési jog – képviselet orvosi műhibaperekben, közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség miatt indult ügyekben
Személyiségi jog – képviselet sajtó-helyreigazítási, adatvédelmi és személyhez fűződő jogok megsértése miatt indult perekben
Szerződések joga – szerződések szerkesztése, peres képviselet
Öröklési jog