Dr. Kende Péter
ügyvéd

Dr. Kende Péter Ügyvédi Iroda

1133 Budapest, Kárpát utca 7/b.
https://www.ugyved.net/dr.kende.peter
Mobil +36 30 941 2676
E-mail peter[kukac]kende.hu
Web www.kende.hu
2010 ügyvédi tevékenység kezdete

Szakterületek

alkotmányjog büntetőjog családjog egészségügyi jog emberi jogok gazdasági jog kártérítési jog kisebbségi jog médiajog orvosi műhibák polgári jog szellemi alkotások joga szerzői jog társasági jog

Bemutatkozás

1952. február 4-én születtem, Pesten; Angyalföldön, majd Újlipótvárosban nevelkedtem, ma Solymáron élek. Apám katonatiszt volt, mamám szerkesztőségi tikár. Három felnőtt és egy újdonsült pici gyerekem van: Rita, Judit, Gábor és Hanna.
Az ELTE jogi karán, majd a bölcsészkaron szociológián végeztem, letettem az ügyvédi szakvizsgát.
Első diplomám megszerzése után a KISZ-apparátusban kezdtem dolgozni, munkatársként, aztán a tatai majd a Bimbó úti vezetőképző iskola igazgatójaként. Eközben túlságosan sok olyasmit műveltem - a könnyűzenészek és a fiatal művészek szakmai-politikai találkozójától a cigány klubon át az 56-os konferenciáig -, ami az akkori pártvezetés számára elfogadhatatlan volt, így kirúgtak.
Jogtanácsosként, vállalati ügyvédként helyezkedtem el, a Lapkiadó Vállalat sajtópereit és sajtó-helyreigazítási ügyeit intéztem, gazdasági és vállalati joggal foglalkoztam. Pár évig a Pesti Műsor hetilap főszerkesztője és kiadó-igazgatója voltam.
Később oknyomozó-tényfeltáró újságíróként, közíróként dolgoztam; tizenhárom könyvet írtam, ebből tizenkettő jelent meg. Számos publikációm látott nyomdafestéket az Élet és Irodalomban, a Népszabadságban és másutt.
Majd felújítottam jogi praxisomat, ügyvédként. Legutóbbi három, az igazságszolgáltatás sanyarú állapotáról szóló könyvemmel visszadolgoztam magam a joggyakorlatba, így ma tiszta szívvel vallhatom, hogy magas színvonalon látom el ezt e munkát.
A mesterkéltnek tűnő dr.-t csupán azért biggyesztem nevem elé, mert névrokonommal, a párizsi Kende Péterrel sok évvel ezelőtt így egyeztünk meg.